Aktualności

Archiwum aktualności

Kim jesteśmy

O sekcji

Sekcja Młodych Producentów KIPA zrzesza producentów audiowizualnych młodego pokolenia. Naszym celem jest integracja i rozwój środowiska filmowego, wymiana doświadczeń i wyrównywanie szans pomiędzy producentami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, a tymi, którzy dopiero wkraczają na rynek produkcji audiowizualnej.

JAK DZIAŁAMY?

Stawiamy na wiedzę i sieć kontaktów! Na najważniejszych festiwalach filmowych w Polsce organizujemy wydarzenia edukacyjne i spotkania adresowane do branży filmowej. Spotykamy się zarówno z twórcami filmowymi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w swojej karierze, jak i z osobami, które podejmują najważniejsze decyzje w polskim i europejskim przemyśle audiowizualnym.

JAK PRZYSTĄPIĆ?
Aby przystąpić do Sekcji należy być zrzeszonym w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Każda firma, będąca członkiem KIPA może wskazać swojego jednego przedstawiciela, by reprezentował ją w Sekcji. Osoba ta spełniać musi kryteria „młodego producenta” oraz uzyskać dwie rekomendacje od osób już należących do Sekcji.
KRYTERIA
Za „młodego producenta” uważana jest osoba, która ma osobisty (personalny) kredyt jako producent wiodący (główny) przy nie więcej niż dwóch pełnometrażowych produkcjach filmowych zrealizowanych przy wsparciu finansowym PISF.

O sekcji

Kontakt

Dane kontaktowe:

 

email: mlodzi@kipa.pl

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Sekcja Młodych Producentów

 

Adres: ul. Chełmska 21 bud. 28C

00-724 Warszawa

Telefon: (48 22) 840 59 01

Masz pytania?

Please wait...