Młodzi Producenci na międzynarodowych warsztatach EURODOC

Eurodoc_logo

W Gdyni dobiegła końca pierwsza sesja międzynarodowego programu szkoleniowego EURODOC. Warsztaty te skierowane są do producentów filmów dokumentalnych. Sesja w Gdyni zgromadziła 37 osób z 21 krajów, uczestnikami byli także producenci zrzeszeni w Sekcji Młodych Producentów: w ramach grupy regionalnej – Joanna Szymańska (SHIPSBOY) z projektem Generacja YouTube oraz Małgorzata Wabińska (Entertain Pictures) z projektem Diagnoza, która uczestniczy w całym programie w grupie angielskojęzycznej.

Szkolenie EURODOC podzielone jest na trzy sesje, a ich uczestnicy pracują
w ramach dwóch międzynarodowych grup – francusko- i angielskojęzycznej.
Każda z tygodniowych sesji dobywa się w innym europejskim kraju. Prócz producentów, którzy wezmą udział w całym programie w gdyńskim warsztacie uczestniczyło także osiem osób z Polski, tworząc tzw. „grupę regionalną”. Tegoroczną edycję EURODOC rozpoczęło spotkanie uczestników w Gdyńskim Centrum Filmowym, gdzie prezentowali rozwijane przez siebie projekty. Pierwsza sesja poświęcona była developmentowi scenariusza. Koncertowano się na takich tematach, jak: analiza projektu, opracowanie strategii developmentu, spójność projektu i jego strategii producenckiej. Sesja składała się z pracy w grupach, których liderami byli Heino Deckert (grupa angielska), Matthieu Belghiti (grupa francuska) oraz Martichka Bozhilova (grupa polska). Uczestnicy wzięli także udział w dwóch sesjach case study oraz wykładach poświęconych m.in. rozwijaniu historii opowiadanych za pomocą wirtualnej rzeczywistości oraz kwestiom prawnym.

Kolejne sesje EURODOC odbędą się w Budapeszcie oraz w Wiedniu, a ich zwieńczeniem będą indywidualne spotkania z redaktorami zamawiającymi
z europejskich i światowych stacji telewizyjnych.

Lokalnym producentem i koordynatorem pierwszej sesji EURODOC w Polsce była Aleksandra Wojtaszek z firmy touchFILMS. Sesja była dofinansowana ze środków Pomorskiej Fundacji Filmowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz środków programu Kreatywna Europa.

Powrót