Młodzi producenci w Zarządzie KIPA!

kipa

10 czerwca 2016 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Na tegorocznym spotkaniu przedstawicieli polskich producentów oprócz formalnych kwestii dotyczących funkcjonowania Izby, sprawozdań merytorycznych i finansowych, najważniejszą częścią były wybory nowych władz: Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. Maciej Strzembosz po raz czwarty został Prezesem Izby.

Do Zarządu KIPA zostało wybranych czterech producentów z Sekcji: Dawid Janicki, który został także wiceprezesem KIPA, Małgorzata Domin, Agnieszka Dziedzic oraz Wojciech Leszczyński.

W składzie Komisji Rewizyjnej znalazło się zaś dwóch członków Sekcji: Magdalena Kamińska oraz Artur Wyrzykowski.

Kadencja nowych władz Izby potrwa trzy lata. Informacje o pełnym składzie władz Izby znajdują się na stronie kipa.pl

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Powrót