Nowe władze Sekcji Młodych Producentów

zarzad

13 czerwca zostały wybrane nowe władze Sekcji Młodych Producentów KIPA. Przewodniczącym Sekcji został Maciej Rzączyński zaś zastępcą Maria Pułaska. Kadencja nowych władz Sekcji potrwa trzy lata.

Sekcja Młodych Producentów powstała w 2009 roku, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych.

Powrót