Projekty młodych producentów z dotacjami PISF!

PisfPol_beztla

Producenci należący do Sekcji otrzymali dotacje w ramach drugiej w tym roku sesji w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.
W priorytecie Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej dotację otrzymali producenci: Telemark (Maria Herbich) dla projektu ODYSEJA FILMOWA w reż. Piotra Stasika oraz Domino Film (Małgorzata Domin) dla projektu SKARBEK.
W priorytecie Produkcja filmów fabularnych, dofinansowanie otrzymała firma No Sugar Films (Marta Habior) dla projektu VOLTERRA w reż. Jacka Borcucha.

Dofinansowanie otrzymały również projekty filmów dokumentalnych. Dwa projekty produkowane przez Wajda Studio (Zuzanna Król): SZKLANE NEGATYWY w reż. Jana Borowca oraz DOM w reż. Karola Pałki.

Informacje o wszystkich projektach dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej znajdują się na stronie PISF.

Powrót