magdalena_nowacka

Magdalena Nowacka

Pracuje w: MAGIC PRODUCTION, Warszawa, Katowice

Producentka i realizatorka projektów filmowych i telewizyjnych oraz teatralnych. Oscyluje między fabułami, krótszymi formami, a eksperymentami artystycznymi z pogranicza sztuk audiowizualnych i teatralnych. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach w zakresie politologii (dziennikarstwa i komunikacji społecznej) oraz kulturoznawstwa (filmoznawstwa i nowych mediów). Ukończyła także Zarządzanie w Mediach na Akedemii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej publikacje ukazują się m.in. w piśmie o kulturze pt. „Opcje”.

Współpracowała m.in. z Teatrem Śląskim jako asystent reżysera i dyrektora artystycznego. Jest v-ce prezesem Stowarzyszenia Kobiet Filmowców. Zrzeszona jest w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Jest także członkiem założycielem Stowarzyszenia Kulturalnego KONTUR, które m.in. od 2002 roku prowadzi Galerię Sztuki „Szara” w Cieszynie. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego
w Dziedzinie Kultury.

Firma producencka MAGIC PRODUCTION, założona w 2007 roku, zajmująca się pozyskiwaniem, kreacją
i realizacją projektów filmowych i telewizyjnych, a także eksperymentów artystycznych z pogranicza sztuk audiowizualnych i teatralnych; specjalizuje się także w realizacji filmów dokumentalnych, materiałów promocyjnych czy teledysków i krótkich form video, a także w realizacji eventów. Firma jest zrzeszona
w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych.

Realizacje:

– filmy fabularne

2016: „MIŁOŚĆ W MIEŚCIE OGRODÓW” – film autorski / w produkcji (100 min.)
reż. Ingmar Villqist & Adam Sikora

2015: „WZRASTANIE” – film autorski koprodukcja z TVP i COPALFILM (40 min.)
reż. Urszula Nawrot

2013: „LESZCZU” film fabularny (30 min.)
reż. Aleksandra Terpińska
Film powstał dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
KOPRODUCENCI:
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio „Młodzi i film” im. Andrzeja Munka,
Telewizja Polska

2010: “EWA” film fabularny – autorski projekt (108 min.)
reż. Adam Sikora & Ingmar Villqist
Film powstał dzięki wsparciu finansowemu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Śląskiego Funduszu Filmowego
KOPRODUCENCI:
INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM”, MASTERSHOT STUDIO, PIRAMIDA FILM, FARAT FILM

2010: „WYDALONY” film fabularny inspirowany twórczością Samuela Becketta (103 min.)
reż. Adam Sikora

– filmy dokumentalne

2016: „UCHO WEWNĘTRZNE” – film muzyczny (75 min.)
reż. Szymon Uliasz & Magdalena Gubała
Film powstał dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
oraz Śląskiego Funduszu Filmowego
KOPRODUCENCI:
INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM”, STUDIO FILMOWE „LADACHWILA”, COR LEONIS PRODUCTION

2014: „POLISH CRAZY GIRL” – film dokumentalny (52 min.) – współpraca reżyserska
i produkcyjna, reż. Wojciech Barczak

NAGRODY ZA FILM „EWA”
2011
– nagroda za debiut dla Adama Sikory & Ingmara Villqista i dla aktorki Barbary Lubos-Święs
– The 7th Annual New York Polish Film Festival w NYC

2011
– nagroda aktorska dla Andrzeja Mastalerza
– Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej “Prowincjonalia” we Wrześni

2010
– nagroda za debiut – 10. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe
Horyzonty w ramach Konkursu Nowe Filmy Polskie we Wrocławiu

2010
– II nagroda dla Producenta filmu fabularnego „EWA”
– I edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego REGIOFUN w Katowicach

Jakich projektów szukam?

Interesuje mnie realizacja projektów, które prowokują odbiorcę do przemyśleń. Kino to podróż. Połączenie wizji, pasji, talentu, determinacji i umiejętność pracy w zespole. Film jest lustrem naszych emocji, a życie za szybko ucieka, aby marnować czas…

„Prawdziwe kino – to obraz przedmiotu całkowicie naszym oczom nie znanego, zaprezentowany na tyle umiejętnie, aby mógł głęboko poruszyć.” /Fernand Léger/

Realizacje:

Nasi producenci: